c07彩票|会员注册

                         Privacy Statement

                         Policy

                         Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wet?Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

                         1. Bedrijfsgegevens

                         Naam bedrijf: Eurol B.V.
                         Website: www.tongshangdb.cn
                         Inschrijfnummer KvK:?Oost (KK43) 06065378
                         BTW-nummer: NL007359159B01

                         2. E-mailadres

                         • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
                         • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

                         3. Postadres

                         Wij verzamelen via de website geen postadresgegevens.

                         4. Telefoonnummer

                         Bij een aantal formulieren op onze website kunnen wij u om een telefoonnummer vragen. Dit doen wij alleen om antwoord te geven op uw eigen ingediende aanvraag. Wij zullen u niet lastig vallen met commerci?le uitingen, welke ge?nitieerd zijn vanuit onze kant.

                         5. Overige persoonsgegevens

                         Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

                         1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
                          • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
                          • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
                         2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

                         Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Meer informatie omtrent cookies kunt u vinden in ons?Cookiebeleid.

                         6. Delen persoonsgegevens

                         Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of partijen. Mocht dit noodzakelijk zijn dan vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

                         7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

                         • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologie?n die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
                         • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

                         8. Veiligheid opslag van gegevens

                         Veiligheidscriteria

                         • Op de pagina waar u uw persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
                         • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van websitebezoekers op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
                         • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
                         • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

                         9. Toegang tot uw gegevens

                         Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kunt u contact met ons op nemen op onderstaand adres.

                         10. Contact

                         Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

                         • Op het volgende e-mailadres: marketing@www.tongshangdb.cn
                         • Op het volgende telefoonnummer:?+31 548 615 165
                         • Op het volgende adres: Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal

                         Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

                                                 car

                                                 game

                                                 city

                                                 Blog

                                                 image

                                                 search for

                                                 explore

                                                 Celebrity

                                                 Application Essentials